Đăng Ký VPS

Lưu ý: Để đảm bảo quyền lợi cho tất cả khách hàng, và với sự cố gắng mang đến quý khách một dịch vụ tốt nhất, chúng tôi sẽ ngừng cung cấp dịch vụ và không hoàn phí nếu quý khách sử dụng VPS để chạy các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hệ thống máy chủ, gây cạn kiệt tài nguyên, làm quá tải bộ vi xử lý (CPU). Một số các trường hợp điển hình như sau:

  • Sử dụng VPS làm game server.
  • Sử dụng VPS để download hoặc upload liên tục làm tắc nghẽn đường truyền.
  • Chạy các phần mềm hoặc tiến trình chiếm CPU cao liên tục.
  • Sử dụng VPS để spam mail.
  • Chạy các tool auto dưới mọi thể loại.
  • Chạy các chương trình có khả năng đưa IP vào black list.
  • Và một số các trường hợp gây tắc nghẽn hệ thống khác.

Xin cám ơn quý khách!

IZVPS-1

CPU: 2 Core

SSD: 40GB [Enterprise Storage]

RAM: 2048 MB

Bandwidth: Unlimited

Hệ điều hành: Linux

Backup: Hàng tuần


Giá chỉ từ

200,000 đ x 12 tháng

220,000đ x 6 tháng

240,000đ x 3 tháng

.


Đặt Mua Ngay

IZVPS-2

CPU: 2 core

SSD: 60GB [Enterprise Storage]

RAM: 3072 MB

Bandwidth: Unlimited

Hệ điều hành: Linux / Windows

Backup: Hàng tuần


Giá chỉ từ

320,000 đ x 12 tháng

340,000đ x 6 tháng

360,000đ x 3 tháng

.


Đặt Mua Ngay

IZVPS-3

CPU: 3 core

SSD: 80GB [Enterprise Storage]

RAM: 4096 MB

Bandwidth: Unlimited

Hệ điều hành: Linux / Windows

Backup: Hàng tuần


Giá chỉ từ

450,000 đ x 12 tháng

470,000đ x 6 tháng

490,000đ x 3 tháng

520,000đ x 1 tháng


Đặt Mua Ngay

IZVPS-4

CPU: 4 core

SSD: 100GB [Enterprise Storage]

RAM: 6G

Bandwidth: Unlimited

Hệ điều hành: Linux / Windows

Backup: Hàng tuần


Giá chỉ từ

740,000 đ x 12 tháng

760,000đ x 6 tháng

780,000đ x 3 tháng

800,000đ x 1 tháng


Đặt Mua Ngay

IZVPS-5

CPU: 5 core

SSD: 180GB [Enterprise Storage]

RAM: 8G

Bandwidth: Unlimited

Hệ điều hành: Linux / Windows

Backup: Hàng tuần


Giá chỉ từ

1,400,000 đ x 12 tháng

1,420,000đ x 6 tháng

1,440,000đ x 3 tháng

1,460,000đ x 1 tháng


Đặt Mua Ngay

IZVPS-7

CPU: 8 core

SSD: 360GB [Enterprise Storage]

RAM: 32G

Bandwidth: Unlimited

Hệ điều hành: Linux / Windows

Backup: Hàng tuần


Giá chỉ từ

3,500,000 đ x 12 tháng

3,550,000đ x 6 tháng

3,600,000đ x 3 tháng

3,650,000đ x 1 tháng


Đặt Mua Ngay

IZVPS-6

CPU: 6 core

SSD: 280GB [Enterprise Storage]

RAM: 16G

Bandwidth: Unlimited

Hệ điều hành: Linux / Windows

Backup: Hàng tuần


Giá chỉ từ

2,800,000 đ x 12 tháng

2,900,000đ x 6 tháng

2,950,000đ x 3 tháng

3,000,000đ x 1 tháng


Đặt Mua Ngay

IZVPS-8

CPU: 16 core

SSD: 800GB [Enterprise Storage]

RAM: 64G

Bandwidth: Unlimited

Hệ điều hành: Linux / Windows

Backup: Hàng tuần


Giá chỉ từ

7,000,000 đ x 12 tháng

7,030,000đ x 6 tháng

7,040,000đ x 3 tháng

7,050,000đ x 1 tháng


Đặt Mua Ngay

IZVPS-0

CPU: 1 core

SSD: 15GB [Enterprise Storage]

RAM: 1024 MB

Bandwidth: Unlimited

Hệ điều hành: Linux

Backup: Hàng tuần


Giá chỉ từ

130,000 đ x 12 tháng

140,000đ x 6 tháng

150,000đ x 3 tháng

160,000đ x 1 tháng


Đặt Mua Ngay